GIỚI THIỆU CHUNG

Giới thiệu về tạp chí Khoa học công nghệ giao thông vận tải [*]

 

- Tên tiếng Việt: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

- Tên tiếng Anh: Journal of Transportation Science and Technology

- Trụ sở Toà soạn: Số 2, đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 08.38035341.

- Email: tapchikhcngtvt@ut.edu.vn

- Giấy phép xuất bản số: 1161/GP-BTTTT

- Mã số ISSN: 1859-4263

- Tạp chí Khoa học Công nghệ giao thông vận tải đã được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công nhận tính điểm quy đổi cho các bài báo khoa học từ 0 đến 0,5 điểm/bài báo.

 

Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Tạp chí

Tạp chí “Khoa học công nghệ Giao thông vận tải” là nơi đăng các thông tin, phổ biến các định hướng nghiên cứu khoa học và đào tạo của Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh; công bố kết quả các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo; những thành tựu, tiến bộ khoa học kỹ thuật về giao thông vâịn tải, môi trường trong và ngoài nước; trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động khoa học công nghệ; và là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học trong lĩnh vực giao thông vận tải, giáo dục và đào tạo.

 

Thể thức xuất bản

- Ngôn ngữ thể hiện chính: Tiếng Việt và tiếng Anh.

- Kỳ hạn xuất bản: 1 số/quý (vào trung tuần các tháng 02; 5; 8; 11)

- Khuôn khổ: 21,5cm x 28cm.

- Số trang: 112 trang (bao gồm cả mục lục).

- Số lượng: 250 bản/kỳ.

- Nơi in: Thành phố Hồ Chí Minh

 

Nội dung chính của Tạp chí

Tạp chí Khoa học công nghệ giao thông vận tải là nơi công bố kết quả các công trình nghiên khoa học, công nghệ, kỹ thuật, khoa học giáo dục, …; Đăng tải các thông tin khoa học công nghệ, tình hình nghiên cứu khoa học công nghệ; đồng thời tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ trong và ngoài nước, đặc biệt trong lĩnh vực Giao thông vận tải.

 

 

[*] Bài viết đăng trên Tạp chí “Khoa học công nghệ Giao thông vận tải” của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận để tính điểm công trình khoa học quy đổi từ 0 đến 0,5 điểm.

THÔNG BÁO MỚI
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ
Số người đang truy cập:
2
Số lượt truy cập:
45990