THỂ LỆ ĐĂNG BÀI

TẠP CHÍ “KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI”

1.    Tạp chí “Khoa học công nghệ Giao thông vận tải” đăng các thông tin, phổ biến các định hướng nghiên cứu khoa học và đào tạo của Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh; công bố kết quả các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo; những thành tựu, tiến bộ khoa học kỹ thuật về giao thông vận tải, môi trường trong và ngoài nước; trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động khoa học công nghệ; và là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học trong lĩnh vực giao thông vận tải và giáo dục đào tạo.

2.    Nội dung bài viết phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động của Tạp chí. Kiến thức trong bài viết cần được trình bày khoa học, logic và tường minh. Những nội dung trích dẫn trong tài liệu tham khảo phải có nguồn gốc và chú thích rõ ràng. Bài sẽ được gửi phản biện kín và được Ban biên tập đọc, góp ý sửa chữa và cho ý kiến có thể công bố trên Tạp chí.

3.    Quy định về hình thức trình bày một bài báo gửi đăng trên Tạp chí:

-      Bài gửi đăng trên Tạp chí sử dụng font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode; mật độ chữ bình thường, không nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; không quá 08 trang khổ A4 (21x 29,7 cm), bài viết không cần đánh số trang. Tác giả gửi 01 file mềm được format dưới dạng Microsoft Word về Ban biên tập theo chỉ dẫn tại http://khcn.ut.edu.vn/?mid=36 hoặc địa chỉ email ở cuối trang.

-      Định dạng trang: dãn dòng đặt ở chế độ single; dãn cách xuống dòng (before: 0pt; after: 3pt); paragraph đặt ở chế độ Justify; dòng đầu tiên mỗi đoạn lùi vào cách lề 0,75 cm; trang in được đặt ở chế độ Mirror margins. Văn bản được chia thành 02 cột, độ rộng mỗi cột 7,75cm, khoảng cách giữa hai cột 0,5cm. Canh lề trên 2,5cm; lề dưới 2,5cm; lề trái 3,0cm; lề phải 2,0cm;

-     Tiêu đề bài viết phản ánh nội dung chính của bài viết (CHỮ ĐẬM, VIẾT HOA, cỡ chữ 15);.

-     Tên tác giả (chữ thường, in đậm, nghiêng, cỡ chữ 11);

-     Đơn vị công tác (chữ thường, in nghiêng, cỡ chữ 11);

-     Tóm tắt bài viết và từ khóa: Nội dung tóm tắt của bài viết khoảng 100 đến 200 từ bằng cả tiếng Việttiếng Anh, phải nêu rõ mục đích, nội dung chính, đóng góp mới, dữ liệu trình bày và kết luận chính của tác giả. Sau phần tóm tắt, tác giả cần đưa ra 5-6 từ khoá của bài viết theo thứ tự alphabet (chữ thường, in nghiêng, cỡ chữ 11);

-     Nội dung văn bản (chữ thường, đứng, cỡ chữ 12);

-     Thông tin về bảng, biểu, hình vẽ (chữ thường, nghiêng, cỡ chữ 10).

-     Các đề mục được căn 2 phía, để chữ đậm, đánh số liên tiếp. Các mục con được đánh số 1.1, 1.2,…

-     Công thức phải được gõ bằng phần mềm MathType, rõ ràng theo ký hiệu thông dụng và đánh số công thức về phía bên phải. Bảng, biểu, hình vẽ được đánh số liên tiếp, chỉ dẫn của bảng, biểu đặt ở phía trên của bảng và căn giữa; chỉ dẫn của hình vẽ được đề phía dưới hình và căn giữa.

-     Danh mục tài liệu tham khảo đặt ở cuối bài viết, sau phần kết luận. Khi trích dẫn tài liệu, đặt chỉ số của tài liệu trích dẫn trong dấu ngoặc vuông […] và để ở cuối câu. Nguyên tắc trích dẫn tài liệu tham khảo theo chỉ dẫn sau:

+     Đối với tài liệu là sách: Học hàm, học vị (nếu có). Họ và tên (năm), tên sách (tên tập nếu có),  tên nhà xuất bản, địa danh nhà xuất bản.

+     Đối với tài  liệu là các văn bản của tổ chức, cơ quan: Tên tổ chức/cơ quan (năm), tên tài liệu, tên nhà xuất bản, địa danh nhà xuất bản.

+     Đối  với  tài  liệu là các báo cáo  trong các hội  nghị, hội  thảo (được xuất bản): Học hàm, học vị (nếu có). Họ và tên (năm), “Tiêu đề bài báo”, tên Hội thảo/Tuyển tập hội nghị, thời gian hội thảo/hội nghị, địa điểm tổ chức hội thảo/hội nghị, trang.

+     Đối với tài liệu là các báo cáo trong các hội nghị, hội thảo (không xuất bản): Học hàm, học vị (nếu có). Họ và tên (năm), “Tiêu đề bài báo”, tên Hội thảo/Tuyển tập hội nghị, thời gian hội thảo/hội nghị, địa điểm tổ chức hội thảo/hội nghị.

+     Đối với tài liệu từ tạp chí, báo: Học hàm, học vị (nếu có). Họ và tên (năm), “tên tài liệu”, tên tạp chí/báo, số tạp chí/báo, (ngày tháng năm), trang.

+     Đối với tài liệu có tác giả là người nước ngoài, văn bản bằng tiếng Việt: Họ và tên (năm), tên tài liệu (người dịch), Tên nhà xuất bản, địa danh nhà xuất bản.

+     Đối với tài liệu từ Tiêu chuẩn, Phát minh:  Họ và tên, “tên /tiêu đề”, tên nước mà phát minh được đăng ký, số bằng phát minh, tháng ngày, năm.

+     Đối với tài liệu là Sách điện tử:  Họ và tên (năm, tháng ngày), tên tài liệu. (phiên bản), [phương tiện], tập (số), Available: http://www.(url).

+     Đối với tài liệu là Tạp chí điện tử:  Họ và tên (năm, tháng), “Tiêu đề bài báo”, tên tạp chí, [loại phương tiện, tập (số), Available: http://www.(url).

+       Đối với tài liệu là Trang Website:  Họ và tên, “Tiêu đề”, Internet: http://www.(url), tháng ngày, năm cập nhật.

+     Đối với tài liệu là luận văn, luận án, báo cáo tốt nghiệp:  Họ và tên (năm), tên luận văn/luận án, “luận văn thạc sĩ…./Luận án tiến sĩ…/Báo cáo tốt nghiệp…., cơ sở đào tạo, địa danh cơ sở đào tạo.

+     Đối với tài liệu không có tên tác giả:  Tên tài liệu (năm), tên nhà xuất bản, địa danh nhà xuất bản.

4.    Tạp chí “Khoa học công nghệ Giao thông vận tải”[*] chỉ đăng những bài viết có nội dung phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động của Tạp chí; định dạng theo yêu cầu (tác giả có thể sử dụng mẫu định dạng bài báo trên trang website của tạp chí: http://khcn.ut.ut.vn/?mid=53) và chưa công bố trên tạp chí khác. Bài không đăng, không trả lại bản thảo cho người gửi.

5.    Tác giả có bài được đăng trên Tạp chí “Khoa học công nghệ Giao thông vận tải” được biếu 01 cuốn Tạp chí đăng bài đó và được hưởng mọi quyền lợi theo quy định hiện hành.

Thư từ và bài gửi đăng xin gửi về địa chỉ sau:

Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải

Phòng A.215, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Số 2, đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38035341

Email: tapchikhcngtvt@ut.edu.vn

Website: http://khcn.ut.edu.vn/

 

 

[*] Bài viết đăng trên Tạp chí “Khoa học công nghệ Giao thông vận tải” của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận để tính điểm công trình khoa học quy đổi từ 0 đến 0,5 điểm.

 

THÔNG BÁO MỚI
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ
Số người đang truy cập:
3
Số lượt truy cập:
45979